REMOURBAN REgeneration MOdel for accelerating the smart URBAN transformation Akıllı Kentsel Dönüşümün Hızlandırılması için Yenileme Modeli

REMOURBAN NEDİR ?

Avrupa Birliği, sosyal ve ekonomik kalkınmayı sağlamak üzere, bilimsel ve teknolojik araştırma kapasitesini arttırmak için dünyanın en büyük sivil Ar-Ge programları olan çerçeve programlarını oluşturmaktadır. Bunlardan 7. Çerçeve Programı’nın devamı olarak 2015-2020 yılları arasında yürütülmek üzere Avrupa Birliği Horizon 2020 - Araştırma ve İnovasyon Çerçeve Programı’nı açmıştır. Bu program kapsamında yapılan “Akıllı Şehirler ve Toplumlara Çözüm Üretmek” isimli proje çağrısına belediyemiz yaptığı çalışmalarını, hedeflerini ve de stratejilerini referans göstererek cevap vermiş ve 7 Mayıs 2014 tarihinde proje başvurusunu gerçekleştirmiştir. Başvuru Ekim 2014 tarihinde sonuçlanarak Kasım-Aralık 2014 tarihlerinde de hibe sözleşmesi çalışmaları tamamlanmıştır. Avrupa Birliği tarafından finanse edilecek olan projenin toplam bütçesi 23,8 Milyon Euro, belediyemizin bu bütçeden almaya hak kazandığı miktar ise 5 Milyon Euro’dur. Uygulanacak olan projeye ismini veren REMOURBAN, dilimize ‘Akıllı Kentsel Dönüşümün Hızlandırılması için Yenileme Modeli’ olarak çevrilen ‘REgeneration MOdel for accelerating the smart URBAN transformation’ açıklamasının kısaltmasıdır.

HEDEFİ NEDİR ?

REMOURBAN Projesi’nin temel hedefi bilgi ve iletişim teknolojileri, enerji ve de ulaşım sektörlerini tek bir noktada birleştirerek yenilikçi çözümler ve tasarımlar belirmek, kasaba ve şehirlerde kentsel dönüşüm modelini yaygınlaştırmak, kent halkının yaşam kalitesini artırmak, sosyal kabul ve çevresel sürdürülebilirliği sağlamak, kentsel yenileme için yenilikçi iş modellerinin benimsenmesi olarak özetlenebilir. Bu bağlamda kentsel dönüşüm ve yenileme stratejilerinin odağında kentlerin mihenk taşları olan vatandaşlar bulunmaktadır. Her vatandaş kentsel dönüşüm zincirinin birer halkası olacak ve aynı zamanda bu dönüşümden faydalanacaklardır. Enerji, ulaşım ve de bilgi ve iletişim sektörlerinde yenilikçi çözümler sunan şirketlerin stratejik ortaklıklarına katkıda bulunacak olan proje, uygulayıcı şehirler olarak adlandırılan Türkiye’den Eskişehir Tepebaşı, İspanya’dan Valladolid ve İngiltere’den Nottingham şehirleri ile izleyici şehirler olarak adlandırılan Belçika’dan Seraing ve Macaristan’dan Miskolc şehirlerinin dahil olduğu konsorsiyuma verilmiştir. Konsorsiyum, uygulayıcı şehirler (3), izleyici şehirler (2), araştırma kurumları (3), endüstri ortakları (11) ve diğer ortaklar (3) olmak üzere 7 ülkeden katılan toplam 22 ortaktan oluşmaktadır.

TANITIM VİDEOSU