BİLGİ ve İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ Yeni bilgi ve iletişim teknolojilerinin üstünlüklerini alarak var olan altyapıya entegre etmek.

Bilgi ve İletişim Teknolojileri alanında yapılacak olan en önemli çalışma, projenin diğer ayaklarında yapılan çalışmaların ve elde edilen verilerin izlenebilir kılınması adına bir “Akıllı Şehir İzleme Portalı” oluşturulmasıdır.

Oluşturulacak olan bu portalda genel olarak:

- Binalarda tüketilen enerjinin hangi alanlarda tüketildiğine dair detay bilgileri,
- Yenilenebilir kaynaklardan ne kadar enerji üretildiği,
- Akıllı bisikletler ile ilgili kullanım bilgileri,
- Elektrikli otobüslerin enerji kullanım verileri, bu otobüslerde taşınan yolcu sayısı vb. gibi bilgiler

anlık ya da kümülatif olarak görüntülenebilecektir.

Projenin Bilgi ve İletişim Teknolojileri ayağında yapılacak olan diğer çalışmalar ile akıllı bisiklet kiralama sistemi için gerekli altyapının sağlanması, bu altyapı kullanılarak yönetimin ve kullanıcıların aynı işlevleri gerçekleştirebilecekleri web tabanlı bir mobil uygulamasının geliştirilmesi, akıllı bisikletler için coğrafi konum bilgilendirme ve izleme sisteminin oluşturulması olarak özetlenebilir.

Ne kadar akıllı?